Adzuna - meer dan 150.000 vacatures in NL

Special NEWS

500-ton steel bridge deck for new arch bridge Bissegem-Marke arrived,

at the assembly site along the Lys in Kortrijk on 4 June. Kortrijk. The bridge deck came by ship from Ghent to Kortrijk-Belgium.

500 ton zware stalen brugdek voor nieuwe boogbrug Bissegem-Marke kwam 4 juni aan op montageterrein langs de Leie in Kortrijk. Het brugdek kwam per schip van Gent naar Kortrijk.