Special NEWS

Lock doors and bridges for new lock Terneuzen arrive in Zeeland - Netherlands.


4 lock gates. 2 bridges. 8 sewer gates. The most important parts for the construction of the Nieuwe Sluis Terneuzen are in Zeeland. The New Lock will ensure a better and smoother flow of shipping traffic.


Sluisdeuren en bruggen voor Nieuwe Sluis Terneuzen komen aan in Zeeland.


4 sluisdeuren. 2 bruggen. 8 rioolschuiven. De belangrijkste onderdelen voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn in Zeeland. Met de Nieuwe Sluis zorgen we voor een betere en vlottere doorstroming van het scheepvaartverkeer.

Foto P. Vanhopplinus

Link naar reportage (Dutch)

First lock gate for the New Lock in Terneuzen goes into storage

On Thursday 2 June 2022, the first lock gate passed through the lock complex in Terneuzen. The place where it will find its permanent home in a later phase of the construction of the New Lock. For now, the door continued its journey to the storage site in Westdorpe.

Eerste sluisdeur Nieuwe Sluis Terneuzen naar opslag

Op donderdag 2 juni 2022 passeerde de eerste sluisdeur het sluizencomplex in Terneuzen. De plek waar hij in een latere fase van de bouw van de Nieuwe Sluis ook zijn definitieve plek gaat vinden. Voor nu ging de deur eerst verder naar de opslaglocatie in Westdorpe.